Temaarbeid

I Espira Løvestad barnehage har vi to pedagoger som jobber med «eventyrspedagogikk».  Dette er et opplegg som har fokus på læring gjennom opplevelse.

Barna får et fantasieventyr/en historie fortalt, der de får spørsmål om de vil hjelpe til å løse/redde noen i eventyret. Når barna er klare til å gjennomføre oppdraget får de forskjellige oppgaver. Her velger man ut i fra det temaet en jobber med. Det at barna må lære for å klare å løse/redde eventyret skaper et stort engasjement. De lærer gjennom opplevelsen og bruk av sansene. Barna får oppgaver under temaperioden, og de får være med på forskjellige minieventyr for å trene til «det store eventyret» som er det de jobber mot.

 

 

Personvern og cookies