Krattskogen

Krattskogen består av barn i alderen 3 – 6 år.

På Krattskogen er vi opptatt av friluftsliv, og så ofte som mulig er vi oppe i skogen ved lavvoen vår. Her jobber vi med å utvikle vår egen ”Hundremeter skog”.Ellers består den daglige hverdagen av mye lek både ute og inne her i barnehagen. Den overordnede rammeplanen, som gjelder for alle barnehager, styrer sammen med vår årsplan, det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

 

Personvern og cookies