Oasen

Avdeling Oasen er en avdeling for 2-åringer.

Det aller viktigste for oss er at både barn og foreldre skal føle seg trygge og ivaretatt her oss oss. For barna legger vi grunnlaget i tilvenningstiden hvor en voksen er spesielt mye sammen med barnet. Ellers har vi faste og forutsigbare rutiner og legger tilrette ut fra barnas behov.

For å få til dette er vi voksne omsorgsfulle med barna og opptatt av å se barnas behov. Vi vektlegger å være tilstede i øyeblikket for hvert enkelt barn, alltid ha et tilgjengelig fang, et observant blikk og et godt samspill med barna. For å få til dette er vi avhengig av å ha et godt og tett foreldresamarbeid. I tilvenningstiden har vi en samtale med dere slik at vi får vite mest mulig om barnet og samtidig få frem forventninger til hverandre. Gjennom året tilbyr vi 2 foreldresamtaler, vi har 1 brukerundersøkelse og 2 foreldremøter. Ellers er det i den daglige samtalen vi ivaretar et godt samarbeid.

Vi på Oasen har en veldig fin barnegruppe og voksne som trives godt. Hverdagen vår preges av mye latter og glede. Sangsamling har vi ofte, men har også samlinger med annet innhold. Barna våre er med på å sortere søppel som plast, glass og metall. Vi har som mål at barna på avdelingen er ute hver dag. Vi deler oss i grupper når vi går på tur og begge gruppene har 1 fast turdag i uken. Turene våre fokuserer på at det er barna som skal styre og målet for våre turer er altid «turen».

Dagsrytme på Oasen (det kan forekomme endringer)

■06.30 Barnehagen åpner

■06.30-08.00 Lek på avdelingen

■08.00-08.45 Frokost

■08.45-09.45 Samling, lek på avdelingen, forbereding til dagens aktiviteter.

■09.45-11.00 Kjernetid

■11.00-11.45 Lunsj

■11.45-14.00 Sovetid, de som ikke sover hviler en liten stund (hører på lyttespill) før de har bordaktiviteter/lek eller går ut.

■14.15-15.00 Fruktmåltid.

■15.00-17.15 Lek på avdelingen eller ute.

■17.15 Barnehagen stenger

 

Personvern og cookies