SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Løvestad har vi Skolespirer på Krattskogen og Klippen som har aktiviteter sammen minimum 6 timer pr. uke.

Skolespira skaper mening for barna gjennom prosjekter som:

  • gir konkrete opplevelser og erfaringer i samspill med andre
  • vektlegger helhetlige prosesser
  • har tverrfaglig fokus gjennom LekEspira

Skolespira jobber ut i fra tre ulike faser som er:

Fase 1: Undring og planlegging sammen med barna

Fase 2: Utforsking og impulser

Fase 3: Gjenkalling og refleksjon

Som en avslutning har Skolespirene våre overnatting i barnehagen.

 

Personvern og cookies